Rada

Rajčiak nesie na políhavých byliach po stranách listov dlhé zá- vinky žltých kvetov. Kvety sa opeľujú buď vlastným peľom, t. j. sú samoopelivé, alebo peľom inej rastliny tej istej odrody, prí­padne inej odrody, t. j. sú cudzoopelivé. Kvety opeľuje hmyz alebo aj vietor. Plod je bobuľa rozličného tvaru, veľkosti a farby, ktorá dozrieva toho istého roku. Ľahké vzájomné opeľovanie roz­ličných odrôd rajčiakov využívame v semenárstve na vypestova­nie heterózneho osiva. Heteróza je zámerné kríženie dvoch odrôd so známymi vlastnosťami. Týmito krížením sa získava po­tomstvo, ktoré má dobré vlastnosti obidvoch rodičov. Výber rodi­čovských odrôd musí byť veľmi starostlivý. Rastliny vyrastené z heterózneho osiva sa nemôžu použiť ako semenačky, pretože ich potomstvo je rôznorodé. Preto sa heterózne osivo musí každý rok získavať novým krížením1, čo Je nákladné. Rajčiaky sa na soinono pestujú jedeil rok. Ak chceme odrody navzájom krížiť, kvety materských rastlín kastrujem,c, t. j. vytrhávame z nich ešte pred dozretím peľových1 vrecúšok tyčinky. Pri krížení dbá me. aby sme mali k dispozícii aj odrody, ktoré pestujeme bez opory (kolíkov j, pretože pri nich možno predpokladať, že ich krížence budú dávať vysoké úrody.

Pestovanie

Pôdu na jeseň hlboko zorieme a zapracujeme do nej asi 200 q kompostu na 1 ha. Na jar dávame na 1 ha ešte asi 5 q super- fosfátu, 3 q 40 % draselnej soli a 2 q síranu amónneho. Rajčiaky nie sú náročné na predplodinu. Nikdy ich však nepestujeme po sebe alebo po zemiakoch, pretože v takom prípade je nebezpe­čenstvo výskytu rovnakých chorôb a škodcov.

Semená začíname siať v marci do pareniska alebo debničiek, ktoré dávame do skleníkov. Priesady si najlepšie vypestujeme črepníkovaním do črepníkov s priemerom 8—10 cm. Do voľnej pôdy vysadzujeme v polovici mája do sponu 100X100 cm. Vy­soké odrody za rastu vyväzujeme lykom! ku kolíkom alebo k drô­tenej konštrukcii. Medzi jednotlivými odrodami zachovávame izolačnú vzdialenosť 200 im. Jednotlivé rastliny pestujeme na 1—2 výhonky, aby plody boli dobre osvetlené. Ostatné výhonky a zálistky vyštipujeme. Aby sme dosiahli zdravý porast, postreku­jeme za vegetácie v júli 1,5 % bordeauxskou zmesou proti ne­bezpečnej zvinutke. Za vegetácie porast pozorujeme a robíme negatívne výbery. Na semeno nechávame len zdravé rastliny s ty­pickými vlastnosťami pestovanej odrody. V auguste zrezávame za prvým, listom nad posledným súkvetími všetky vrcholové vý­honky, aby rastliny ďalej nepokračovali v raste a všetky výživné látky sa využili na vývoj plodov.

Plody začíname zberať v plnej zrelosti. Po zbere nechávame plody ešte niekoľko dní na slnku, najlepšie v parenisku, aby dostatočne zmäkli. Zmäknuté plody, ktoré tvarom;, farbou a veľ­kosťou zodpovedajú pestovanej odrode, rozmiagamle do dreve­ných nádob a necháme až týždeň kvasiť. Cez kvasenie hmotu občas miešame. Dostatočne prekvasenú hmotu umyjeme v prúde vody na sitách. Získané semeno ukladáme na plachty, aby sa pomaly dosúšalo. Pri kvasení dbáme, aby semená nevyklíčili a pri sušení chránime semeno pred mlyšamj. Na 1 ha sa urodí prie­merne 200—500 q plodov, z ktorých získame asi 0,75—1,5 q se­mena.

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

KIWI HOKEY POKEY. Nová poľská samoopelivá odroda druhu A. arguta s okrasnými zelenými listami s nepravidelným žltým panašovaním na okrajoch. Rastie umiernene, dosahuje výšku štyri metre, ročné prírastky sú 0,5 až jeden meter. Kvitne v júni malými bielymi kvetmi. Plody sú oválne, stredne veľké, približne 2 centimetre dlhé a 1,5 centimetra široké, oválneho tvaru a zelenej farby. Po dozrievaní plody neopadávajú, ale dobre držia na výhonoch. Plody majú typickú kivovú chuť s nádychom citróna. Dozrievajú na prelome septembra a októbra. Odroda je veľmi atraktívna a dekoratívna, spestrí každú záhradu

Čítať celú »

PESTOVAŤ NA OPORE. Odroda černice Karaka Black je pozoruhodná nielen veľkosťou plodov dlhých 4 až 5 centimetre, výbornou, typicky černicovou chuťou, skorým dozrievaním, dobre časovo rozloženou plodnosťou, ale aj mohutným vzrastom a úrodnosťou. Výhonky tejto odrody dosahujú dĺžku dva až štyri metre, preto treba rastliny pestovať na opore a rast usmerňovať tvarovaním. Staršie výsadby môžu dať úrodu 8 až 10 kilogramov z jedného kra.

Čítať celú »

V PRVOM RADE – letorasty vyrastené počas vegetácie vyviazat voľne k opore. Môže sa stať, že niektoré rastú príliš intenzívne, najmä ak majú vhodné podmienky – voda, živiny… a prerastú oporu-drôtenku. Tieto výhonky sa odporúča v priebehu augusta, septembra skrátiť zarovno posledného, t.j. vrchného vodiaceho drôtu. Počas jesene spevnejú a lepšie prezimujú. Ak by sa nechali voľne rásť, časom sa ohnú až k pôde. Po dlhšom dotyku s pôdou zakorenia, rastlina sa oslabuje, čo nie je žiadúce.
SLABÉ, VEĽMI KRÁTKE – rastúce tesne pri pôde, síce možno odstrániť aj teraz, ale mladé sadence by ešte do jesene, najmä za priaznivého počasia, opäť reagovali tvorbou nových letorastov – výhonkov z adventívnych (spiacich) púčikov. A tým sa opäť oslabia. Živiny sa spotrebujú na tvorbu výhonkov a nie na tvorbu koreňovej sústavy a dobré zakorenenie. Dokonca môže takto oslabená rastlina vymrznúť. Výhonky preto treba ponechať a odstrániť až po prezimovaní. Sadence, mladé rastliny, totiž potrebujú dostatok zelenej listovej plochy na fotosyntézu, rast, vývoj a ďalšie procesy uskutočňujúce sa v rastlinách. V prvom rade na dobré zakorenenie, aby dobre prezimovali a prospievali. Samozrejme, suché, zlomené, poškodené výhonky z krov možno odstrániť aj teraz, ale je to zbytočná a aj časovo náročná práca, ktorú je lepšie urobiť na jar pri tvarovaní krov.
V DRUHOM ROKU PESTOVANIA. V prípade novozaloženej výsadby sa až na jar v budúcom roku, t.j. v druhom roku pestovania, má odstrániť zvyšok pôvodného výhonku (uvádzate, že výhonok ste odstránili už v tomto roku a preto sadence teda prirodzene reagovali silnou tvorbou slabších výhonkov – letorastov). V prvom roku pestovania sa má výhonok sadenice len skrátiť vo výške približne 40 centimetrov nad pôdou.
ODSTRÁNIŤ PO PREZIMOVANÍ. Výhonky vyrastené v roku výsadby treba odstrániť až na jar v budúcom roku, teda po prezimovaní. Odstrániť treba suché, slabé, polámané, krátke výhonky, rastúce tesne pri pôde. Na mladých sadencoch treba nechať jeden až dva silné nové výhonky – tie, ktoré vyrástli v roku výsadby. Ak sa rozkonárili, treba bočné výhonky do výšky 50 až 60 centimetrov od pôdy odrezať a tie, ktoré rastú vyššie nad nimi, skrátiť na 1 až 2 púčiky, aby sa ker zbytočne dole pri pôde nezahusťoval. Na hlavných výhonkoch treba odstrániť tenkú časť s priemerom menším ako 8 až 10 milimetrov. Počas vegetácie treba porast sledovať a slabé, nežiadúce výhonky vyrastajúce z bázy kra vylomiť/odstrihnúť, keď dosiahnu výšku okolo 25 až 30 centimetrov.
V TREŤOM ROKU A V ĎALŠÍCH. V treťom a v ďalších rokoch pestovania sa na dobre zakorenených rastlinách odporúča nechať 5 až 8 silných výhonkov, ktoré budú prinášať úrodu. Ker by mal mať celkovo maximálne 6 až 8 rodivých výhonkov. Treba ich mierne – vejárovito ohýbať (vpravo, vľavo – v mieste ohybu sa tvorí viac rodivého obrastu, ako na vzpriamene rastúcich výhonkoch) a vyväzovať voľne k opore tak, aby sa nekrižovali, mali dostatok priestoru na rast. Úväz formovať do tvaru vodorovnej osmičky, aby sa „nezaškrtili“ vodivé cesty. Konáriky, ktoré priniesli úrodu, treba po zbere odrezať tesne nad pôdou.
TRVALÝ PROCES. Samotné tvarovanie a udržiavanie tvaru je, samozrejme, trvalý proces, ktorý sa nesmie zanedbať. Prečo? Lebo sa porast zahustí, nemá dostatok svetla, nie je vzdušný, pôda sa nedá v medziradoch a v riadku dobre obrábať, porast sa nedá dobre ošetrovať, úrody sú nižšie, plody nedozrievajú rovnomerne, nevyfarbujú sa, sú napádané chorobami, škodcami, zber je nepohodlný.
Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.