Rada

Uhorky kvitnú v prvom roku po sejbe. Utiorka má rôznopohlav- né kvety. Je to jednodomá rastlina. Plod je dlhá valcovitá zelená bobula s plochými semenami vo vnútri. Uhorky na semeno sa pestujú jeden rok a spôsob pestovania závisí od toho, či sa pestu­jú poľné alebo skleníkové odrody. Kvety uhoriek opeluje hmyz, a preto jednotlivé odrody pri pestovaní na semeno musia byť od seba vzdialené aspoň 500 m. Niektoré odrody tvoria plody parte- nogeneticky, to znamená, že sa plody vytvoria aj vtedy, keď kve­ty neboli opelené. Semleno takýchto plodov je hluché a nemožno ho použiť na sejbu. Pre semenárske účely musíme preto takáto odrody umele opeľovať. S touto vlastnosťou sa stretávame pri odrodách pestovaných na rýchlenie.

Príprava pôdy pre semenné porasty pestované na poli sa za­čína jesennou orbou, pri ktorej zapracúvame do pôdy 300—500 q maštaľného hnoja. Pri povrchovom) spracovaní dodávame do pôdy asi 2 q síranu amónneho, 4 q superfosfátu a 3 q 40 % draselnej soli na 1 ha.

Pestovanie

Poľné uhorky šalátové a nakladačky. Semeno týchto odrôd seje­me až v druhej polovici mája. Pri pestovaní na semeno netreba rastliny predpestovať alebo nakličovať. Seje sa buď ručne, alebo sejačkami priamo do voľnej pôdy. Pri nedostatku hnoja stačí hnojiť len pod rastlinu, a to tak, že sa vy orie brázda, do ktorej sa nakladie dobre vyzretý hnoj. Možno však použiť aj čerstvý hnoj, ktorý sa z obidvoch strán prihrnie pluhom. Takto vzniknú hrobčeky, ktoré sa ľahkým valcom povalcujú a do nich sa potom seje malou sejačkou alebo ručne štipkove na vzdialenosť 50 cm od seba. Riadky sú od seba vzdialené 80—100 cm. Ked sa rastliny dobre zakorenia, nechávame na jednom mieste len 2 najsilnešie a ostatné odstránime. Pri sejbe sejačkou sejeme na vzdialenosť -90—120 cm a v riadkoch jednotlivé na vzdialenosť asi 25 cm. Pri tejto sejbe sa spotrebuje 3 kg osiva na 1 ha.

Semenárske porasty asi dvakrát okopávame a plečkujeme, kým rastliny nezakryjú celé pole. Za vegetácie prechádzame po po­raste a vyberáme typické plody na semeno. Na jednej rastline nechávame pri šalátových uhorkách 3—4 a pri nakladačkách 6—8 prvých najlepšie vyvinutých plodov. Nikdy sa nesmú zberať prvé plody z materských rastlín za zelena na konzum, pretože rastlina potom síce ďalej prináša plody, ale v neskorších plodoch nestačí už semená vyživiť, takže sú hluché. Uhorky na semeno dozrieva­jú koncom augusta až v polovici septembra. Zrelé plody sú vždy •žltkasté alebo belavozelené. Pri zbere musia byť plody vyzreté a dužina pevná; nie je však chybou, ak sú už plody sčasti nahnité. Nesmieme zberať príliš skoro, keď je ešte stopka zelená, pretože väčšina semien je v takom prípade nevyvinutá. Výhodné je zbe­rať všetky plody naraz. V takomto prípade je už niekoľko prvých plodov sčasti nahnitých; tieto plody môžeme zberať do osobit­ných) nádob.

Skleníkové uhorky. Pre tento spôsob pestovania sú najvhod­nejšie priesady predpestované v črepníkoch. Priesady vysadzu- jemte, keď majú 4—5 normálnych listov. Pre materské rastliny zhotovujeme pomocnú konštrukciu ako pri rýchlení. Ku každej rastline dávame kolík, po ktorom vyvedieme rastlinu k najspod­nejšiemu drôtu. Len čo rastlina dosiahne asi druhý drôt, skracujeme nad listom) hlavný výhonok. Po skrátení sa v pa­zuche každého listu vytvoria nové výhonky, z ktorých najsilnejšie vedieme priamo hore a bočné vyväzujeme k drôtu do strán. Ak hlavný výhonok dosiahne asi 4. drôt, znova ho skracujeme a skracovanie pri každom druhom drôte opakujeme. Bočné vý­honky skracujeme obyčajne asi za 5. listom a vyväzujeme ich lykorn ku konštrukcii.

Pareniskové uhorky. Siať nezačíname príliš skoro, a preto na pestovanie materských rastlín môžeme využiť prázdne pareniská, •obyčajne po predpestovaných priesadách skorej zeleniny. Pod jedno okno vysadzujeme obyčajne 2 rastliny, ktoré nechávame voľne rásť a odstraňujeme len nevhodné plody a výhonky. Pa­reniskové uhorky možno aj zaštipovať, no nie je to potrebné. Na rastline nechávame 4—6 plodov, ktoré tvarom a veľkosťou zodpovedajú pestovanej odrode. Vetráme opatrne, pretože uhorky neznášajú prievan. Pretože do pareniska a aj do skleníka obyčaj­ne nemá prístup hmyz, musíme kvety umele opeľovať. Opeľujeme asi každý štvrtý deň vždy len za slnečného počasia. Peľ prená šame štetôčkou zo samčielío kvetu na bliznu samičieho kvetu alebo opelujeme priamo odtrhnutým samčím kvetom, keď je už na ňom dostatočne suchý peľ.

Uhorky zberáme v septembri, ked majú charakteristickú žltú až oranžovú farbu (podlá odrody j. Plody, ktoré nie sú ešte dostatočne sfarbené, ukladáme na papier do prázdneho pareniska a prikrývame oknami, aby dozreli. Semeno vyberáme až pcJ úpl­nom vyzretí plodov tak, že plod po celej dĺžke rozrežeme na po­lovičku a semeno vy škrabeme do nádob. Najvhodnejšie sú dre­vené nádoby, v ktorých si semeno zachováva charakteristickú farbu. Ručné vyberanie semena je zdĺhavé a prácne. Pri väčšom množstve semenačiek použijeme mláťačku (na obilie), na ktorej spomalíme chod. V mláťačke sa plody rozdrvia a vytriasadlá od­delia semeno od oplodia. Takto získame za krátky čas vefké množstvo semien. Pracovníci, ktorí obsluhujú mláťačku, majú mať gumovú obuv a nepremokavý oblek. V nádobe nechávame ce­lý obsah asi týždeň kvasiť. Cez celé obdobie kvasenia kvasiacu hmotu občas premiešame. Po skončení kvasenia spadnú všetky vyzreté semená ku dnu a na vrchu zostávajú len hluché semená. Semená od hmoty oddeľujeme čistou tečúcou vodou, a to prepie­raním na sitách. Semeno čistíme obyčajne za slnečného dňa, naj­lepšie predpoludním, aby ešte v tom istom dni dostatočne obschlo. Sušíme ho na pripravených lieskach alebo plachtách, najvhod­nejšie vonku v polotieni. Uskladňujeme len dostatočne suché semeno a počas sušenia i uskladnenia ho chránime pred myšami.

 

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

KIWI HOKEY POKEY. Nová poľská samoopelivá odroda druhu A. arguta s okrasnými zelenými listami s nepravidelným žltým panašovaním na okrajoch. Rastie umiernene, dosahuje výšku štyri metre, ročné prírastky sú 0,5 až jeden meter. Kvitne v júni malými bielymi kvetmi. Plody sú oválne, stredne veľké, približne 2 centimetre dlhé a 1,5 centimetra široké, oválneho tvaru a zelenej farby. Po dozrievaní plody neopadávajú, ale dobre držia na výhonoch. Plody majú typickú kivovú chuť s nádychom citróna. Dozrievajú na prelome septembra a októbra. Odroda je veľmi atraktívna a dekoratívna, spestrí každú záhradu

Čítať celú »

PESTOVAŤ NA OPORE. Odroda černice Karaka Black je pozoruhodná nielen veľkosťou plodov dlhých 4 až 5 centimetre, výbornou, typicky černicovou chuťou, skorým dozrievaním, dobre časovo rozloženou plodnosťou, ale aj mohutným vzrastom a úrodnosťou. Výhonky tejto odrody dosahujú dĺžku dva až štyri metre, preto treba rastliny pestovať na opore a rast usmerňovať tvarovaním. Staršie výsadby môžu dať úrodu 8 až 10 kilogramov z jedného kra.

Čítať celú »

V PRVOM RADE – letorasty vyrastené počas vegetácie vyviazat voľne k opore. Môže sa stať, že niektoré rastú príliš intenzívne, najmä ak majú vhodné podmienky – voda, živiny… a prerastú oporu-drôtenku. Tieto výhonky sa odporúča v priebehu augusta, septembra skrátiť zarovno posledného, t.j. vrchného vodiaceho drôtu. Počas jesene spevnejú a lepšie prezimujú. Ak by sa nechali voľne rásť, časom sa ohnú až k pôde. Po dlhšom dotyku s pôdou zakorenia, rastlina sa oslabuje, čo nie je žiadúce.
SLABÉ, VEĽMI KRÁTKE – rastúce tesne pri pôde, síce možno odstrániť aj teraz, ale mladé sadence by ešte do jesene, najmä za priaznivého počasia, opäť reagovali tvorbou nových letorastov – výhonkov z adventívnych (spiacich) púčikov. A tým sa opäť oslabia. Živiny sa spotrebujú na tvorbu výhonkov a nie na tvorbu koreňovej sústavy a dobré zakorenenie. Dokonca môže takto oslabená rastlina vymrznúť. Výhonky preto treba ponechať a odstrániť až po prezimovaní. Sadence, mladé rastliny, totiž potrebujú dostatok zelenej listovej plochy na fotosyntézu, rast, vývoj a ďalšie procesy uskutočňujúce sa v rastlinách. V prvom rade na dobré zakorenenie, aby dobre prezimovali a prospievali. Samozrejme, suché, zlomené, poškodené výhonky z krov možno odstrániť aj teraz, ale je to zbytočná a aj časovo náročná práca, ktorú je lepšie urobiť na jar pri tvarovaní krov.
V DRUHOM ROKU PESTOVANIA. V prípade novozaloženej výsadby sa až na jar v budúcom roku, t.j. v druhom roku pestovania, má odstrániť zvyšok pôvodného výhonku (uvádzate, že výhonok ste odstránili už v tomto roku a preto sadence teda prirodzene reagovali silnou tvorbou slabších výhonkov – letorastov). V prvom roku pestovania sa má výhonok sadenice len skrátiť vo výške približne 40 centimetrov nad pôdou.
ODSTRÁNIŤ PO PREZIMOVANÍ. Výhonky vyrastené v roku výsadby treba odstrániť až na jar v budúcom roku, teda po prezimovaní. Odstrániť treba suché, slabé, polámané, krátke výhonky, rastúce tesne pri pôde. Na mladých sadencoch treba nechať jeden až dva silné nové výhonky – tie, ktoré vyrástli v roku výsadby. Ak sa rozkonárili, treba bočné výhonky do výšky 50 až 60 centimetrov od pôdy odrezať a tie, ktoré rastú vyššie nad nimi, skrátiť na 1 až 2 púčiky, aby sa ker zbytočne dole pri pôde nezahusťoval. Na hlavných výhonkoch treba odstrániť tenkú časť s priemerom menším ako 8 až 10 milimetrov. Počas vegetácie treba porast sledovať a slabé, nežiadúce výhonky vyrastajúce z bázy kra vylomiť/odstrihnúť, keď dosiahnu výšku okolo 25 až 30 centimetrov.
V TREŤOM ROKU A V ĎALŠÍCH. V treťom a v ďalších rokoch pestovania sa na dobre zakorenených rastlinách odporúča nechať 5 až 8 silných výhonkov, ktoré budú prinášať úrodu. Ker by mal mať celkovo maximálne 6 až 8 rodivých výhonkov. Treba ich mierne – vejárovito ohýbať (vpravo, vľavo – v mieste ohybu sa tvorí viac rodivého obrastu, ako na vzpriamene rastúcich výhonkoch) a vyväzovať voľne k opore tak, aby sa nekrižovali, mali dostatok priestoru na rast. Úväz formovať do tvaru vodorovnej osmičky, aby sa „nezaškrtili“ vodivé cesty. Konáriky, ktoré priniesli úrodu, treba po zbere odrezať tesne nad pôdou.
TRVALÝ PROCES. Samotné tvarovanie a udržiavanie tvaru je, samozrejme, trvalý proces, ktorý sa nesmie zanedbať. Prečo? Lebo sa porast zahustí, nemá dostatok svetla, nie je vzdušný, pôda sa nedá v medziradoch a v riadku dobre obrábať, porast sa nedá dobre ošetrovať, úrody sú nižšie, plody nedozrievajú rovnomerne, nevyfarbujú sa, sú napádané chorobami, škodcami, zber je nepohodlný.
Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.